Terminy

Rekrutacja na studia inżynierskie

 • 8 czerwca – 6 lipca - rejestracja na studia na Politechnice Warszawskiej (zapisy internetowe)
  to także czas na:
  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej,
  • dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR),
  • samodzielne wpisywanie wyników maturalnych,
  • elektroniczne przesyłanie na IKR skanów: dyplomów IB i EB, innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji;
 • 8 czerwca – 30 czerwca- elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:
  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe;
 • 12 lipca - ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji;
 • dalsze daty i szczegółowe informacje dot. rekrutacji na pw.edu.pl/rekrutacja.

 
*Osoby, które nie zdają w tym roku matury mogą w roku szkolnym 2021/2022 wziąć udział w 19. edycji Konkursu Wiedzy o Materiałach i wygrać indeks Wydziału.

  

Rekrutacja na studia magisterskie

 • 3 - 27 sierpniarejestracja na studia na Politechnice Warszawskiej (zapisy internetowe)
  to także czas:
  • wnoszenia opłat rekrutacyjnych,
  • przesyłania na IKR dokumentów;
 • 3 września - ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
 • dalsze daty i szczegółowe informacje dot. rekrutacji na pw.edu.pl/rekrutacja.

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

 • 1 do 31 sierpnia - rejestracja za pośrednictwem systemu IRK.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pw.edu.pl.