Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych

Dzięki porozumieniu, które zawarł nasz wydział z Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej, studenci pierwszego roku studiów inżynierskich na kierunkach:

  • Inżynieria Materiałowa,
  • Technologia Chemiczna,
  • Biotechnologia,
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa

odbywają zajęcia według wspólnego programu. Daje im to możliwość zmiany kierunku studiów po I roku (w ramach kierunków wyżej wymienionych).
 

Cechą realizowanego programu kształcenia jest interdyscyplinarność treści programowych, co wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy, ułatwiając współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych gałęzi gospodarki.

Studia w ramach Szkoły to:

  • niezależna rekrutacja na każdy z wydziałów wchodzących w skład Szkoły,
  • zajęcia na I roku studiów inżynierskich według wspólnego programu,
  • zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

 
Celem dziedzin nauki, jakie reprezentują wydziały wchodzące w skład Szkoły, jest przetwarzanie materii tak, aby nabrała cech, które czynią ją przydatną dla techniki i użyteczną dla człowieka.