Studia inżynierskie

Studia inżynierskie na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach.

Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych - stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych, jak i funkcjonalnych - wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne, takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty.

Studia inżynierskie kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Absolwent uzyskuje tytuł INŻYNIERA kierunku inżynieria materiałowa.

 

Na studiach inżynierskich uczymy przedmiotów:

 • PODSTAWOWYCH, które pozwalają na zrozumienie specjalistycznej wiedzy:
  • Matematyka, Fizyka i Chemia, są podobne na całej Politechnice;
 • OGÓLNOTECHNICZNYCH, stanowiących podstawę wykształcenia każdego współczesnego inżyniera:
  • Pracownia Komputerowa, Elektrotechnika i Elektronika, Mechanika i Wytrzymałość Konstrukcji, Podstawy Projektowania Inżynierskiego;
 • SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH, które pozwalają naszym absolwentom z łatwością odnaleźć się w środowisku biznesowym:
  • Komunikacja, Prawo Gospodarcze, Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Kierowanie Zespołami Pracowniczymi, Systemy Jakości;
 • KIERUNKOWYCH– to co składa się na inżynierię materiałową:
  • Podstawy Nauki o Materiałach, Metody Badania Materiałów, Materiały Metaliczne, Materiały Ceramiczne, Materiały Polimerowe, Kompozyty, Mechanizmy Niszczenia Materiałów, Metodologia Doboru Materiałów, Inżynieria powierzchni, Korozja.

   

Informator dla kandydatów