Studia magisterskie

Studenci II stopnia mogą wybierać spośród 5 specjalności:

  • Biomaterials,
  • Inżynieria powierzchni,
  • Nanomateriały i Nanotechnologie,
  • Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne,
  • Zaawansowane Materiały Funkcjonalne.

Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów obieralnych.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu MAGISTRA kierunku inżynieria materiałowa wybranej specjalności.

 

Na studia magisterskie mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów, uzupełniając różnice programowe.

 

Na studiach magisterskich dominują przedmioty specjalistyczne, na których studenci nie tylko pogłębiają wiedzę specjalistyczną, ale rozwijają również umiejętności miękkie:

  • Planowanie Badań, Gry Decyzyjne, Ekonomika Materiałów, Zaawansowane Metody Badania Materiałów, Mechanika Materiałów i Fizyka Odkształcenia Plastycznego, Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów, Technologie w Inżynierii Powierzchni, Materiały dla Elektroniki, Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej, Materiały Funkcjonalne, Recykling Materiałów, Materiał a Ekonomiczne Aspekty Eksploatacji Konstrukcji.

 

specjalnosci