Rok 2023

Weave Unisono - oferta pracy w projekcie

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Oferta dla doktoranów

W ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Uwaga: Jest możliwość ubiegania się o stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest w okresie miesięcy: kwiecień-lipiec 2023 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student stypendysta, doktorant stypendysta 1 oraz doktorant stypendysta 2

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Student / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS