Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 roku.

Edycja konkursu NCN: OPUS 15

Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02883

Stanowisko: Stypendysta-Doktorant

Wyłoniony kandydat: mgr inż. Mark Fedorov