Preparatyka Próbek do Badań Elektronomikroskopowych

Zaawansowane techniki mikroskopii elektronowej wymagają skrupulatnego przygotowania preparatów do obserwacji z zastosowaniem powtarzalnych parametrów procesu preparatyki.

Laboratorium Preparatyki Próbek do Badań Elektronomikroskopowych działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Projektowania Materiałów.

Do głównych technik z zakresu przygotowania materiału do badań użytkownicy laboratorium wykorzystują metody ścieniania elektrolitycznego lub pocienianie jonowe stosowane dla różnych klas materiałów, w tym półprzewodników, metali, a także ceramiki. Prace prowadzone w laboratorium obejmują kompleksowe wykonanie preparatów do obserwacji mikrostruktury, warstw powierzchniowych, przekrojów złączy oraz przełomów próbek. Laboratorium specjalizuje się w precyzyjnym przygotowaniu materiałów do badań z wykorzystaniem skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, a także poszukuje praktycznych rozwiązań problemów związanych ze specjalistyczną preparatyką materiałów do obserwacji elektronomikroskopowych.
 

Oferta badawcza

 • kompleksowe przygotowanie preparatów do obserwacji przy użyciu skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
 • precyzyjne cięcie, orientowanie i wykonanie próbek do badań mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych,
 • opracowanie nowych technik przygotowania preparatów do obserwacji elektronomikroskopowych,
 • wykonanie obserwacji i analizy mikrostruktury we współpracy z Laboratorium Mikroskopii Elektronowej WIM PW.
   

Infrastruktura badawcza

 • precyzyjne ścieniarki jonowe do jedno- lub dwustronnego, niskonapięciowego polerowania materiału z zastosowaniem wiązki jonów argonu (Gatan PIPS),
 • szlifierko-polerka do mechanicznego, kontrolowanego i precyzyjnego pocieniania materiału (Gatan Dimple Grinder),
 • talerzowe szlifierko-polerki metalograficzne (ATM Saphir),
 • polerka wibracyjna do końcowej obróbki powierzchniowej (Buehler Vibromet),
 • polerka elektrolityczna z możliwością przeprowadzenia procesów elektrolitycznego trawienia (Struers LectroPol),
 • ścieniarki elektrolityczne do polerowania oraz pocieniania materiału z funkcją automatycznego skanowania i doboru parametrów procesu (Struers TenuPol),
 • drutowa drążarka elektroerozyjna (ZAP-bp),
 • przecinarki i piły precyzyjne (tarczowe, drutowe i wibracyjne).
    

Kontakt

dr inż. Milena Koralnik
22 234 81 51
milena.koralnik@pw.edu.pl