Mikroskopia elektronowa

Mikroskopia elektronowa jest jedną z głównych technik badawczych wykorzystywanych w Inżynierii Materiałowej do analizy struktury i właściwości materiałów. Nasz Wydział posiada jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów, które jest wyposażone w wiele różnych mikroskopów elektronowych oraz jonowych, które umożliwiają analizę struktury materiałów aż do skali atomowej.

W Laboratorium znajdują się również urządzenia pomocnicze konieczne do przygotowania preparatów do obserwacji. Dzięki ponad 40 letniej historii mikroskopii elektronowej na WIM PW oraz współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi, pracownicy Laboratorium posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w analizie struktury różnego typu materiałów.

Oferta badawcza

 • Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM)
  • obserwacje topografii powierzchni
  • obserwacje mikrostruktury - kontrast orientacyjny – obrazujący kształt i wielkość ziaren
  • obrazowanie w kontraście masowym materiałów wielofazowych
  • tomografia – rekonstrukcja 3D
 • Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM,STEM)
  • obserwacje struktury atomowej: powiększenia do 8 000 000 razy
  • obserwacje elementów mikrostruktury materiału takich jak granice ziaren, dyslokacje, wydzielenia
  • badania in-situ rozciąganie, grzanie
  • tomografia – rekonstrukcja 3D
 • Mikroanaliza Rentgenowska EDX i WDS
  • jakościowa analiza składu chemicznego
  • ilościowa analiza składu chemicznego
  • próg detekcji >0.3 % wag. dla pierwiastków ciężkich i ok. 2% dla lekkich
  • dokładność pomiaru ok. 3-5%
 • Analiza Orientacji Krystalograficznej
  • dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych EBSD
  • dyfrakcja elektronów rozproszonych (t-EBSD, TKD, t-FSD) w SEM
  • dyfrakcja w zbieżnej wiązce w STEM, SAED w TEM.

Infrastruktura badawcza

Mikroskopy Transmisyjne

 • Hitachi STEM HD2700 z Cs korektorem, SE, BF-TEM, HAADF, EDX
 • Jeol JEM 1200 z kamerą Gatan Orius, uchwyt do grzania, uchwyt do rozciągania
 • Jeol JEM 3010 z kamerą Gatan Orius

Mikroskopy elektronowe skaningowe

 • Hitachi SEM S5500 - 2xSE, ExB, BSE, BF-STEM, DF-STEM, EDX
 • Hitachi SU70 - 2xSE, ExB, BSE, STEM, EDX, WDS, EBSD
 • Hitachi SU8000 - 3xSE, ExB, BSE, STEM, EDX
 • Hitachi SEM S3500N - SE, BSE, EDX
 • TableTop Hitachi SEM TM1000, TM3000, FEI Phenom

Mikroskopy jonowe

 • Hitachi FIB 2100
 • Hitachi DualBeam NB5000

Urządzenia do preparatyki próbek

 • Gatan PECS – system do napylania
 • Gatan Solarus – system do czyszczenia w plazmie
 • Linda Technoorg – Gentle Mill – niskoenergetyczne pocienianie jonowe
 • Hitachi IM4000 – przekroje poprzeczne pocieniane wiązką jonów

Kontakt

dr inż. Tomasz Płociński
 22 234 83 82
 tomasz.plocinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Elżbieta Jezierska
 22 234 83 79
 elzbieta.jezierska@pw.edu.pl