Wirówka laboratoryjna Rotina 420, Hettich Zentifugen

Dane techniczne Maksymalna prędkość 15000obr/min
Maksymalna pojemność 4 x 600ml
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 25