prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Kierownik Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 219

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 10:00-12:00 i środy w godz. 10:00-12:00
 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 12:00-13:00 i czwartki w godz. 09:00-11:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1978
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1991
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1997
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2003

Staże naukowe:

 • Brunel University of West London, Anglia, 1991 i 1992
   

Działalność naukowa

Tworzywa ceramiczne:

 • otrzymywanie,
 • opis mikrostruktury,
 • charakteryzacja właściwości fizycznych i chemicznych,
 • aplikacja.
   

Publikacje

 1. J. Wozniak, T. Cygan, M. Petrus, S. Cygan, M. Kostecki, L. Jaworska, A. Olszyna: Tribological performance of alumina matrix composites reinforced with nickel-coated graphene, Ceramics International 44 (2018) 9728.
 2. J. Wozniak, M. Kostecki, T. Cygan, M. Buczek, A. Olszyna: Self-lubricating aluminium matrix composites reinforced with 2D crystals, Composites Part B: Engineering 111 (2017) 1.
 3. A. Jastrzębska, A. Szuplewska, T. Wojciechowski, M. Chudy, W. Ziemkowska, L. Chlubny, A. Rozmysłowska, A. Olszyna: In vitro studies on cytotoxicity of delaminated Ti3C2MXene, J Hazard Mater. 339 (2017) 1.
 4. J. Woźniak, M. Trzaska, G. Cieślak, M. Kostecki, A. Olszyna: Preparation and mechanical properties of alumina composites reinforced with nickel-coated graphene, Ceramics International 42 (2016) 8597.
 5. J. Wozniak, B. Adamczyk-Cieślak, M. Kostecki, K. Broniszewski, W. Bochniak, A. Olszyna: Influence of cooling condition on properties of extruded aluminum alloy matrix composites, Composites Part B: Engineering 77 (2015) 100.
   

Osiągnięcia

 Monografie

 • A. Olszyna, Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
 • A. Olszyna, Twardość a kruchość tworzyw ceramicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

Nagrody

 • 2021: Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
 • 2002: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego