Stanowisko do ampułowania kwarcu z próżnią wysokiej czystości

Dane techniczne
  • Możliwa atmosfera w ampule: próżnia lub podciśnienie gazu obojętnego
  • Maksymalna wartość próżni: 10-3 Pa
Wyposażenie
  • Pompa membranowa
  • Pompa turbomolekularna
  • Palnik gazowy (propan-tlen)
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. PW i dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Termoelektrycznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P02