Piec rurowy Nabertherm RHTC 80-230/16 do prowadzenia obróbek wysokotemperaturowych

Dane techniczne Maksymalna temperatura pracy 1400°C
Atmosfera ochronna lub redukcyjna.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
dr inż. Bartosz Michalski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Laboratorium Laboratorium metalurgii proszków
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 019