dr inż. Bartosz Michalski

 • 22 234 87 18

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 008

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: środy w godz. 12:00-14:00, istnieje także możliwość przeprowadzenia konsultacji w innych terminach, również przez platformę MS Teams.
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2013
   

Działalność naukowa

 • Działalność naukowa dotyczy materiałów funkcjonalnych takich jak materiały magnetycznie twarde oraz szkła metaliczne. Obszar zainteresowań obejmuje tematykę wytwarzania nanokrystalicznych i amorficznych materiałów metodami metalurgii proszków i szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego oraz technik ich konsolidacji. Dodatkowo ważny element działalności naukowej stanowi praca nad rozwojem metod recyklingu materiałów pochodzących ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego, ze szczególnym uwzględnieniem metod wodorowych wykorzystywanych przy przetwórstwie magnesów neodymowych.
 • Techniki charakteryzacji stosowane w prowadzonych pracach to badania strukturalne (XRD, XRF, DSC, DTA), obserwacje mikrostruktury (LM, SEM, TEM) oraz badania właściwości magnetycznych za pomocą VSM
 • Autor i współautor 40 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestnik 15 konferencji międzynarodowych związanych z tematyką inżynierii materiałowej. Wykonawca w 12 projektach z zakresu badań podstawowych (NCN), Granty Dziekańskie, a także za zakresu badań aplikacyjnych i przemysłowych (NCBR) (w tym 3 jako kierownik). Współpraca z firmami: Polblume, Evitron, TDM Electronics, Elstar Engineering.

Od 2020 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego WAKANS.

Publikacje

 1. M. Szymański, B. Michalski, M. Leonowicz, Z. Miazga: Complex Characteristics of Sintered Nd-Fe-B Magnets in Terms of Hydrogen Based Recycling, Acta Physica Polonica A 5 (2017)1270.
 2. M. Szymański, B. Michalski, E. Jezierska, M. Leonowicz, Z Miazga: Hydrogen disproportionation phase diagram and magnetic properties for Nd 15 Fe 79 B 6 alloy, Journal of Rare Earths 34 (2016) 843.
 3. B. Michalski, K. Sielicki, M. Leonowicz, M. Szymański, Z. Miazga: Chemical composition and phase constitution of recycled metals from computer scrap, Environment Protection Engineering 42 (2016) 101.
 4. B. Michalski, W. Kaszuwara, J. Latuch, P. Pawlik: Dependence Of The Structure And Magnetic Properties Of Cast Plate-Shaped Nd60Fe30Al10 Samples On Their Thickness, Archives of Metallurgy and Materials 60 (2015) 1623.
 5. W. Kaszuwara, B. Michalski: Processing the Nd-Fe-B powders by high temperature milling, Materials Letters 79 (2012) 188.
   

Osiągnięcia

 • 2015: Główna nagroda w konkursie „Od kreacji do ekoinnowacji” organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu