Piec komorowy MOS-B 180-8, Protherm

Dane techniczne Maksymalna temperatura 1800°C
Pojemność: 8,1l
Wyposażenie System do zasilania gazem ochronnym Azor/Argon z rotametrem.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 037