Przecinarka precyzyjna Mecatome T210, Pressi

Dane techniczne

Trzy tryby cięcia:

  • wspomagane: ręczne cięcie za pomocą joysticka do sterowania stołem,
  • automatyczne: cięcie automatyczne z możliwością wyboru prędkości obrotowej tarczy i prędkości posuwu stołu,
  • programowalne: automatyczne cięcie przy użyciu wcześniej wybranych parametrów.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 25