Napylarka Q150R ES, Quorum Technologies Inc.

Dane techniczne
  • Komora: średnica wewnętrzna 150 mm, wysokość127mm.
  • Solik obrotowy o średnicy 50mm i regulowanej wysokości (38-79mm).
  • Możliwość napylania metalami szlachetnymi oraz plecionką węglową.
Wyposażenie Target złota.
Plecionka węglowa.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 22