Tester przenikalności gazów VAC-V1

Dane techniczne
  • Zakres pomiaru: od 0.1 do 600.000 cm3/m2/24h/0.1 MPa
  • Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do +50 °C,
  • Gazy testowe: N2, O2, CO2 i inne niekorozyjne i nietoksyczne
Wyposażenie Wycinak do próbek
Osoba do kontaktu     prof. dr hab. Anna Boczkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216