Konwencjonalny defektoskop ultradźwiękowy Epoch 4 firmy Olympus

Dane techniczne Defektoskopy służy do detekcji wad znajdujących się w całej objętości badanego materiału. Pozwala na analizę fali ultradźwiękowej oraz określenie wielkości wad techniką DGS i DAC.
Wyposażenie W skład oprzyrządowania wchodzi baza klasycznych głowic ultradźwiękowych normalnych i kątowych, o częstotliwościach pomiarowych w zakresie od 100kHz do 50MHz.
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, lab. P06