Twardościomierz FV-700e Future-Tech

Dane techniczne Zakres obciążeń 0,3-30kgf
Wyposażenie Wgłębnik Vickersa
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 22