Termograwimetr TGA Q5000IR (TA Instruments)

Dane techniczne
  • Zakres temperatur: do 1000oC (z odpowiednimi szalkami do 1200oC)
  • Dokładność temperatury: przynajmniej ±1°C
  • Atmosfera pomiaru: N2, powietrze
Wyposażenie
  • 25 stanowiskowy autosampler,
  • Zawór pozwalający na podłączenie do modułu IR w celu wykonywania łączonych pomiarów TGA-IR
  • Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Emilia Choińska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/2