Metalograficzny mikroskop laboratoryjny Eclipse MA200, NIKON

Dane techniczne Powiększenia od x50 do x1000
Wyposażenie Program NIS-ELEMENTS
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 22