Spektrometr S4 Explorer Bruker

Dane techniczne Pomiar składu chemicznego próbek w szerokim zakresie (od Na do U), możliwa analiza próbek proszkowych i litych.
Wyposażenie Fluorescencyjny spektrometr rentgenowski z dyspersją długości fali
Osoba do kontaktu dr inż. Dorota Moszczyńska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium badań rentgenowskich
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, p. B002