Spektrometr Ramana – Renishaw in via

Dane techniczne Mikroskop ramanowski inVia Reflex firmy Renishaw, UK posiada możliwość obrazowania/mapowania ramanowskiego wykorzystując metodę: punktową, liniową, oraz szybkie obrazowanie typu streamline lub linescan. Graniczna rozdzielczość spektralna wynosi < 1cm-1 w obszarze widzialnym. Urządzenie umożliwia pomiar widm ramanowskich w zakresie od 100 do 4000 cm-1. Filtr Rayleigha spektrometru pozwala wykonywać badania ramanowskie od 100cm-1 dla długości fali 514nm /633nm, 100 cm-1 dla długości fali 785nm. Zestaw pracuje w transmisji i odbiciu. Komora mikroskopu umożliwia badanie próbek ciekłych, stałych i sproszkowanych. System inVia Reflex zapewnia automatyczny wybór trybu pracy: pomiar konfokalny/standardowy.
Wyposażenie
  • 3 lasery wzbudzające (laser Ar 514nm, laser He-Ne 633nm oraz laser diodowy HPNIR
  • powiększenia dostępnych obiektywów mikroskopu: 5x, 10x, 50x, 100x
  • detektor CCD
  • dwie siatki dyfrakcyjne (2400 linii/mm, 1200 linii/mm)
  • zmotoryzowany stolik XYZ
Osoba do kontaktu dr inż. Monika Bil, dr inż. Jakub Jaroszewicz
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/2