Spektrometr Ramana JASCO NRS-5100

Dane techniczne
 • Maksymalna rozdzielczość: 1 cm-1/ 0.4 cm-1
 • Zakres pomiarowy: 50 to 8000 cm-1
 • Spektrograf Czerny-Turner monochromator (f = 300 mm)
 • Siatki dyfrakcyjne 1800 gr/mm, 2400 gr/mm
 • Laser 532 nm, 266 nm, 8 torów lasera
 • Rozdzielacz wiązki
 • Detektor             
 • Czterostopniowy chłodzony moduł Peltier
 • Funkcja szybkiego obrazowania
 • Analiza X, XY, XYZ
Wyposażenie
 • Zintegrowana kamera HR CMOS
 • Laser VIS 532 nm, UV 266 nm
 • Objektyw 5×, 20×, 100×
 • Stolik manulany XY, stolik automatyczny Z  (zakres ruchu X: 75, Y: 50, Z: 30 mm)
Osoba do kontaktu Rafał Chodun
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 36