Mikrotomograf rentgenowski Xradia XCT-400 (Zeiss)

Dane techniczne Rozdzielczość - 0.7um, Parametry źródła (150kV, 66uA)
Wyposażenie Przystawka MTS (ściskanie/rozciąganie, Fmax=5kN)
Osoba do kontaktu dr inż. Jakub Jaroszewicz, dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 013A