Mikrotomograf rentgenowski SkyScan 1172 (Bruker)

Dane techniczne
  • Rozdzielczość - 5um
  • Parametry źródła (100kV, 100uA)
Wyposażenie
  • Przystawka MTS (ściskanie/rozciąganie, Fmax=220N)
  • Przystawka temperaturowa (-30 do 80oC)
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Jakub Jaroszewicz, dr inż. Karol Szlązak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 013A