Dyfraktometr rentgenowski Rigaku MiniFlex II

Dane techniczne Lampa rentgenowska - Cu
Wyposażenie Automatyczna zmieniarka do próbek
Oprogramowanie do rentgenowskiej analizy fazowej MDI Jade  zintegrowane z bazą wzorców ICDD PDF4+ 2021
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
dr inż. Rafał Wróblewski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 213