Porozymetr rtęciowy AutoPore IV, Micromeritics

Dane techniczne Zakres średnic badanych porów: od 6 do 0,0055 mikrometra
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 037