Piknometr helowy Ultrapycnometer 1000, Quantachrome Instruments

Dane techniczne Pozwala na pomiar rzeczywistej objętości i gęstości proszków, pianek i materiałów sypkich.
Wyposażenie Komory pomiarowe od 0,01cm3 do 70cm3.
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 22