Wcześniejsze zarządy SAIM PW

Zarząd wybrany na Zjeździe Założycielskim

Zarząd wybrany 16.09.2000 w Miedzeszynie

 1. Beata Chudzyńska (członek Zarządu),
 2. Elżbieta Jezierska (skarbnik),
 3. Waldemar Kaszuwara (sekretarz Zarządu),
 4. Mieczysław Maciążek (prezes), 
 5. Dariusz Oleszak (członek Zarządu),
 6. Zbigniew Pakieła (członek Zarządu),
 7. Anna Sienniak- Łukasik (wiceprezes).

Komisja Rewizyjna

 1. Zbigniew Stawski – przewodniczący,
 2. Przemysław Wójcik – wiceprzewodniczący,
 3. Halina Garbacz – sekretarz.
   

Zarząd wybrany 08.12.2001

 1. Mieczysław Maciążek,
 2. Waldemar Kaszuwara,
 3. Zbigniew Pakieła,
 4. Przemysław Wójcik,
 5. Elżbieta Jezierska,
 6. Dariusz Oleszak,
 7. Małgorzata Suś-Ryszkowska.

Komisja Rewizyjna:

 1. Zbigniew Stawski,
 2. Elżbieta Fortuna,
 3. Mirosław Skierkowski
   

Zarząd wybrany 06.12.2003

 1. Elżbieta Jezierska (skarbnik),
 2. Waldemar Kaszuwara (sekretarz),
 3. Michał Lewandowski (wiceprezes),
 4. Dariusz Oleszak,
 5. Zbigniew Stawski,
 6. Małgorzata Suś-Ryszkowska,
 7. Przemysław Wójcik (prezes).

Komisja Rewizyjma:

 1. Janusz Bucki,
 2. Zbigniew Pakieła,
 3. Wojciech Wiewióra.
   

Zarząd wybrany 03.12.2005

 1. Przemysław Wójcik (prezes),
 2. Małgorzata Suś Ryszkowska – wiceprezes,
 3. Elżbieta Jezierska – skarbnik,
 4. Artur Witkowski,
 5. Krzysztof Frątczak,
 6. Waldemar Kaszuwara,
 7. Dariusz Oleszak.

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Lewandowski – przewodniczący,
 2. Roman Janusz – wiceprzewodniczący,
 3. Dorota Szcześniak – sekretarz.
   

Zarząd wybrany23.11.2007

 1. Przemysław Wójcik - przewodniczący
 2. Roman Janusz - zastępca przewodniczącego
 3. Elżbieta Jezierska - skarbnik
 4. Bartosz Michalski - sekretarz
 5. Waldemar Kaszuwara
 6. Elżbieta Fortuna
 7. Marcin Janicki

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Lewandowski - przewodniczący KR
 2. Małgorzata Suś-Ryszkowska - sekretarz KR
 3. Zbigniew Pakieła
 4. Artur Witkowski
 5. Krzysztof Frątczak
   

Zarząd wybrany 04.12.2009

 1. Przemysław Wójcik (prezes),
 2. Janusz Roman (wiceprezes),
 3. Elżbieta Jezierska skarbnik,
 4. Bartosz Michalski sekretarz,
 5. Waldemar Kaszuwara członek,

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Lewandowski (przewodniczący),
 2. Zbigniew Pakieła sekretarz,
 3. Krzysztof Frątczak
   

Zarząd wybrany 02.12.2011

 1. Przemysław Wójcik (prezes),
 2. Janusz Roman (wiceprezes),
 3. Elżbieta Jezierska (skarbnik),
 4. Bartosz Michalski (sekretarz),
 5. Waldemar Kaszuwara,

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Lewandowski (przewodniczący),
 2. Krzysztof Frątczak,
 3. Zbigniew Pakieła,
 4. Marek Sztrelier
   

Zarząd wybrany 06.12.2013

 1. Przemysław Wójcik (prezes),
 2. Roman Janusz (wiceprezes),
 3. Bartosz Michalski (sekretarz),
 4. Elżbieta Jezierska (skarbnik),
 5. Waldemar Kaszuwara.

Komisja Rewizyjna: 

 1. Michał Lewandowski,
 2. Krzysztof Frątczak,
 3. Zbigniew Pakieła
   

Zarząd wybrany 04.12.2015

 1. Przemysław Wójcik (prezes),
 2. Janusz Roman (wiceprezes),
 3. Elżbieta Jezierska skarbnik,
 4. Milena Koralnik sekretarz,
 5. Bartosz Michalski,
 6. Waldemar Kaszuwara,
 7. Janusz Bucki członek,

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Lewandowski (przewodniczący),
 2. Krzysztof Frątczak,
 3. Zbigniew Pakieła,
 4. Tomasz Janusz