Strzeleckie Koło Naukowe „VIS”

Strzeleckie Koło Naukowe „VIS” działa przy Wydziale Inżynierii Produkcji. Powstało  w 2019 roku. Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania umiejętności praktycznych i pogłębienia wiedzy w zakresie strzelectwa oraz bronioznawstwa.

(więcej informacji już wkrótce)