Kandydaci

Rekrutacja na studia I stopnia

   

Rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne, inżynierskie) prowadzona jest na poziomie centralnym

Pełna oferta podana jest tutaj.

Zasady rekrutacji.

Zapisy na studia prowadzone są pod tym adresem.

Terminarz rejestracji.

Materiały informacyjne.

Kontakty.

Wyniki I tury rekrutacji opublikowane zostaną na stronie PW 11 lipca 2022r. w godzinach popołudniowych.

    

Aktualizacja: 01-07-2022/9:21gw    

   

Rekrutacje archiwalne:

REKRUTACJA na studia II stopnia

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Ważne informacje dotyczące warunków uruchomienia studiów w roku akademickim 2021/2022 »

 

Ważne daty (rekrutacja na studia II stopnia):

Data 2021 r.  Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia Początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku
27 sierpnia Koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie
30 sierpnia Koniec dostarczania wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Mechaniczny Technologiczny
3 września Ogłoszenie wyników rekrutacji - PRZESUNIĘTE na 20 września (ze względu na przedłużenie rekrutacji)
 
13 września Przedłużony termin zapisów na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w systemie rekrutacyjnym
17 września Przedłużony termin składania dokumentów na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
20 września

Wyniki dostępne są indywidualnym koncie kandydata

Dokumenty należy składać do dziekanatu ds. Studenckich (NT 127) w godzinach 10-14 od poniedziałku do piątku.

Osoby, które składają dokumenty:

Składane dokumenty muszą być kompletne (tylko takie będą przyjmowane).

Wykaz dokumentów:

  1. Dyplom – kserokopia (oryginał do wglądu)
  2. 2 zdjęcia – tylko studenci spoza PW lub gdy obrona dyplomu miała miejsce na PW, ale przed 01.10.2013 r.
  3. Zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym (gdy brakuje dyplomu) - gdy brakuje dyplomu wymagane jest oświadczenie
  4. Oświadczenie o ukończonej uczelni/kierunku
  5. Suplement do dyplomu- kserokopia (tylko osoby zmieniające kierunek)
  6. Druk o wyborze specjalności (tylko kandydaci na kierunek ZiIP).

Informator MT dla Kandydatów 2022-2023

Pobierz plik (pdf, 3,62 MB)

WIP ulotka

Pobierz plik (pdf, 196,64 kB)

Ulotka rekrutacyjna PW

Pobierz plik (pdf, 1,79 MB)

Poradnik dla Kandydatów na studia w PW

Pobierz plik (pdf, 9,17 MB)

Wykaz realizacji różnic programowych

Wykaz realizacji różnic programowych dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022