Koło Naukowe CMYK

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

 

Celem Koła Naukowego CMYK jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. KN CMYK dzięki zaangażowaniu studentów bardzo aktywnie działa na forum uczelnianym, co w ubiegłym roku akademickim zostało dostrzeżone przez Władze Uczelni i przyczyniło się do pozyskania Grantu Rektorskiego.

W ubiegłym roku kalendarzowym KN CMYK reprezentowało Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na licznych imprezach, takich jak: Piknik Naukowy Polskiego Radia (9 maja 2015 r.), Salon Maturzystów Perspektywy w PKiN (26-28 lutego 2015 r.), drzwi otwarte PW (28-29 marca 2015 r.), Warszawskie Targi Książki (14-17 maja 2015 r.) oraz Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia 2015 (21 i 24 maja 2015 r.).

KN CMYK od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w promocji kierunku Papiernictwo i Poligrafia pomagając w organizacji dni otwartych dla maturzystów. Pomaga w pracach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii m.in. w organizacji licznych szkoleń z cyklu „Poligraficzne Konfrontacje” mających na celu przepływ wiedzy w branżowym środowisku poligraficznym, dokształcanie pracowników i wymianę poglądów. Ponadto KN CMYK zajmuje się organizacją wyjazdów do zakładów produkcyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy studentów o wiedzę praktyczną. Należy wymienić tu wyjazd do fabryki maszyn poligraficznych KBA w Radebeul, zwiedzanie drukarni QuadGraphics w Wyszkowie, Papierni Mondi SPC w słowackim Ružomberok, papierni International Paper w Kwidzyniu, fabryki 3M we Wrocławiu itp.

 Od kilku lat studenci z KN CMYK zajmują się przygotowaniem projektu graficznego i sprawami związanymi z wydrukowaniem ogólnoakademickiego kalendarza dla Politechniki Warszawskiej. Koło Naukowe CMYK pomagało również w przygotowaniu projektów graficznych na różnego typu imprezy kulturalne, np. na IX Warszawski Przegląd Kabaretowy Stolica, Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA), Jazz Jam Session w klubie Remont czy przygotowaniu Miesięcznika Kulturalnego Politechniki Warszawskiej „Ipewu”.

Opiekun KN CMYK: dr inż. Marta Gajadhur

Informacje o KN CMYK można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/kncmyk