Wydział Inżynierii Produkcji

Władze MT

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Struktura MT

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pracownicy

Aktualny skład osobowy MT

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Cele Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zadania Pełnomocnika Dziekana MT ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Wydziałowy Rzecznik Zaufania - dr inż.  Tadeusz Kowalski

Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Galeria zdjęć

Dział poświęcony galerii zdjęć związanych z działalnością Wydziału

Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego