Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech”

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech” zostało oficjalnie wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej 9 października 2013 roku.
 

 
Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW, kierownik Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki. Członkowie Koła to w większości studenci Wydziału Inżynierii Produkcji, ale drzwi otwarte są dla studentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich wszystkich Wydziałów PW.

 

Członkowie SKNBiIB „Biomech” przed Wydziałem Inżynierii Produkcji

 

Biomechanika zajmuje się licznymi aspektami badań żywych organizmów, narządów, tkanek i komórek w ujęciu inżynierskim. Jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, w której wyróżnia się wiele podobszarów, takich jak: biomechanika tkanek twardych i miękkich, biopłynów, biomateriałów, biomechanika sportu, biomechanika urazów i rehabilitacyjna, biomechanika nowotworów, biomechanika komórek i inne.
W Kole prowadzone są różnorodne projekty dotyczące niemal każdej z dziedzin biomechaniki, dlatego wszyscy mogą znaleźć u nas coś dla siebie. Obecnie prowadzone projekty dotyczą zarówno otaczającego nas świata makro oraz dla wielu jeszcze tajemniczego świata mikro, gdzie musimy łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki, jak mechanika, medycyna i biologia, czy matematyka.

Bardzo ważnym aspektem pracy w Kole jest umiejętność modelowania matematycznego, która pozwala nam w przybliżony sposób opisać procesy biomechaniczne zachodzące w organizmach żywych. Obecna działalność inżyniera zarówno w obszarze biomechaniki, jak i konstrukcji nie ma racji bytu beż analizy komputerowej. Uczestnicy Koła szkolą się stale i pogłębiają swoją wiedzę dzięki prowadzonym projektom oraz kursom wewnętrznym i zewnętrznym. Badanie procesu gojenia się kości, badanie endoprotez, biomechanika gojenia złamań, badanie odpowiedzi komórek na różne bodźce fizyczne czy konstrukcja zaawansowanych stanowisk do prowadzenia takich prac, to tylko niektóre tematy jakimi się zajmujemy.

 

Targi KONIK 2014

 

Działamy w stałej współpracy z lekarzami m.in. ze szpitala Bielańskiego, klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biologami pracującymi przy hodowlach komórkowych oraz producentami sprzętu medycznego. Jest to dla nas kluczową sprawą, gdyż to oni definiują problemy z jakim stykają się w swojej codziennej pracy zawodowej. Te kontakty są również niezwykle ważne, ponieważ nasza działalność ma charakter wielodyscyplinarny prowadzący do poprawiania jakości życia ludzkiego, szczególnie osób poszkodowanych w różnych wypadkach lub cierpiących z powodu chorób zaawansowanego wieku.

 

Każde Koło Naukowe PW ma możliwość pozyskiwania środków wspierających działalność dzięki konkursom organizowanym w ramach Małej i Dużej Puli Naukowej. W 2014 roku udało się nam wystartować w konkursie Małej Puli Naukowej i zająć miejsce w pierwszym koszyku, co pozwoliło na otrzymanie dofinansowania na projekt stanowiska do badania gwoździ śródszpikowych. Pomysł na projekt został nam podsunięty przez jednego z polskich producentów sprzętu do chirurgii ortopedycznej oraz zaprzyjaźnionych lekarzy ze szpitala Bielańskiego. Jest to wielkie wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że Koło w momencie zgłoszenia się do konkursu działało dopiero pół roku. Obecnie realizujemy również grant rektorski na rok 2014 dotyczący badania wpływu obciążeń mechanicznych na aktywność komórek odpowiedzialnych za regenerację tkanki kostnej. Projekt został zgłoszony oraz jest koordynowany przez naszego opiekuna naukowego, który już od połowy lat dziewięćdziesiątych zajmuje się modelowaniem i badaniem zmian zachodzących w kościach.

 

Dzięki naszym staraniom i dążeniom do poszerzania horyzontów na Wydziale są sukcesywnie uruchamiane nowe przedmioty związane z inżynierią biomedyczną. Na początek uruchomiono dwa kursy: „Współczesne Problemy Biomechaniki” i „Parametryczne Projektowanie w Systemach CAD”, zaś w następnych semestrach pojawią się kolejne dopasowane do naszych potrzeb. Organizujemy również różne wycieczki oraz pokazy. Przykładem może być wizyta w Instytucie Sportu, podczas której zwiedzono pracownie biomechaniki sportu. Zorganizowaliśmy również pokazowy wykład wygłoszony przez pracowników Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej na temat szybkiego prototypowania z wykorzystaniem drukarek 3D. Zapoczątkowano wspólne spotkania oraz rozwijanie kontaktów ze studentami z uczelni technicznych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Spotkanie Sekcji Biomechaniki KM PAN 27.10.2014

 

Na przełomie czerwca i lipca 2014 część z członków Koła wyruszyła do „The International Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems (M&MoCS)” w Cisterna di Latina (Włochy), gdzie odbyły się specjalnie dla nich zorganizowane szkolenia. Koszty kursów oraz zakwaterowanie studentów było pokryte ze środków centrum M&MoCS. Szkolenie obejmowało intensywny kurs z zakresu wykorzystania mechaniki ośrodków niesprężystych w biomechanice oraz modelowania w programie COMSOL. Dotację na wyjazd pozyskaliśmy dzięki środkom Komisji Dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji i Dyrektorowi Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział również w szeregu seminariów, na których zaprezentowali obecne projekty realizowane przez Koło. W trakcie pobytu uczestnicy przeprowadzili również wykłady promujące Politechnikę Warszawską oraz Wydział Inżynierii Produkcji. Zaowocowało to nawiązaniu bezpośredniej współpracy oraz planami udziału członków Koła w corocznej szkole letniej organizowanej przez centrum M&MoCS.

 

Wyjazd naukowy Cisterna di Latina 2014

 

Koło jest otwarte dla każdego studenta PW, który chce poszerzać swoją wiedzę i uczestniczyć w szeregu ciekawych projektów zarówno z zakresu biomechaniki, jak i czystej mechaniki. Dzięki nam możesz wzbogacić swoją wiedzę oraz zdobyć doświadczenie praktyczne i umiejętność pracy w grupie. Czynne uczestnictwo w Kole Naukowym jest ciekawym i zarazem cenionym przez pracodawców wpisem do Curriculum Vitae.

 

Kontakt:
 e-mail: skn.biomech@wip.pw.edu.pl 

telefon kontaktowy: 668 754 433 – Prezes zarządu Maciej Stasiło

 

Siedzibą Koła jest pokój 416 mieszczący się w Gmachu Nowym Technologicznym
znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/SKNBiomech