Procedury dyplomowania, dokumenty

  • Aktualny formularz rejestracji pracy dyplomowej lub przejściowej (zgodny z Zarządzeniem Dziekana)

   

  • Harmonogram obron prac dyplomowych w 2021r.

   

  • Wykaz pracowników upoważnionych przez Radę Wydziału do prowadzenie prac dyplomowych w roku akademickim 2020/21 (obowiązuje do czasu publikacji nowego dokumentu):
GPEM tutors (.pdf)

      

  • Procedura obrony zdalnej oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są po zalogowaniu się na USOS Web w zakładce "Aktualności"

  

  • Studentów rozpoczynających studia po 1 października 2019 r.  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplementu:
wniosek (.pdf)

  

Procedura dyplomowania – obowiązuje od 01.07.2021 (tylko dla obron w trybie stacjonarnym)

1. W terminie nie później niż 2 miesiące przez wyznaczonymi terminami obron (Zarządzenie Nr4/2021 Dziekana WIP PW z dn. 10.03.2021, §3) Student zgłasza prośbę do dziekanatu o przygotowanie dokumentów do obrony, oraz deklaruje chęć otrzymania dyplomu w języku obcym lub suplementu w języku angielskim.
2. Po wygenerowaniu suplementu, Student otrzyma powiadomienie (na adres mailowy w domenie pw) o udostępnieniu suplementu w USOSweb.
3. Student weryfikuje projekt suplementu do dyplomu oraz deklaruje liczbę odpisów dyplomu i odpisów suplementu, które chciałby otrzymać, według instrukcji: USOSweb -- dla studentów -- suplementy

a oświadczenie o złożeniu pracy z podpisem kierującego pracą
b podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
c kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej: temat pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim (należy sprawdzić poprawność tematów z systemem USOS!)
d w przypadku ubiegania się o dyplom w języku obcym lub suplement w języku angielskim (zgodnie z wypełnionym wnioskiem w USOSweb):

    •  kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej z tematem w języku polskim, angielskim i ewentualnie innym wnioskowanym, z podpisem kierującego pracą
    •  streszczenia w języku polskim, angielskim i ewentualnie innym wnioskowanym, z podpisem kierującego pracą, każde na minimum stronę (marginesy standardowe, odstępy pojedyncze, czcionka 12)

e raport z systemu antyplagiatowego JSA

5. Student wnosi opłatę za dodatkowy dyplom lub suplement zgodnie ze złożonym wnioskiem
6. Instytut wyznacza termin obrony zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Dziekana WIP PW z dnia 10.03.2021
7. Po obronie, dokumenty są weryfikowane w dziekanacie i akceptowane przez Dziekana
8. Po zaakceptowaniu dokumenty są przesyłane do Działu Ewidencji Studentów i generowana jest Elektroniczna karta obiegowa.
9. Absolwent otrzyma powiadomienie na adres mailowy w domenie pw, Karta dostępna będzie po zalogowaniu USOSweb – dla wszystkich – obiegówki. Należy uzupełnić punkt dotyczący Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW

Jeśli pełnili Państwo funkcję przewodniczącego lub członka Wydziałowej Rady Samorządu, Komisji Samorządu Studentów, członka Rady Wydziału, delegata do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, senatora Politechniki Warszawskiej lub członka Senackiej Komisji, to mogą Państwo to zgłosić do dziekanatu do wpisania do suplementu po dostarczeniu odpowiednich dokumentów poświadczających tę działalność.

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej należy oprawić zgodnie z zarządzeniem Rektora. Do celów archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej, studenci Wydziału Inżynierii Produkcji bezpłatnie pobierają jedną okładkę w punkcie Xero w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85. Koszty usługi oprawienia pracy dyplomowej ponosi student.

 

Dokumenty do pobrania:

   

dokumenty dla studiów anglojęzycznych:

declaration (.doc)

  

KARTY OBIEGOWE 

Studenci, którzy zdali egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2021 roku będą mieli automatycznie wygenerowane karty obiegowe w USOS. Karty te wypełnią poszczególne Jednostki bez udziału studenta.
Studenci, którzy bronili się przed 1 stycznia 2021 roku proszeni są o wysłanie na Dziekanat WMT dziekanat.wip@pw.edu.pl maila z prośbą o wygenerowanie karty.

stronę zaktualizowano: 05-07-2021