Doktoranci

Nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące procedury postępowania oraz formularz 1 - zgłoszenie o chęci uczestniczenia w programie znajdują się TUTAJ »

Termin pierwszego zgłoszenia został przedłużony do 19 kwietnia 2021 r.

Koordynatorem na Wydziale Inżynierii Produkcji jest dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

Więcej informacji dot. na stronie PW »

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji na studia III stopnia

Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów:

Stypendia

Aktualna oferta stypendialna

Otwarcie/zamkniecie przewodu

Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji

Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów WIP PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Plik zawiera decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczącą przyznaniu z dniem 23 kwietnia 2018 r. Wydziałowi Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Pobierz plik (pdf, 403,52 kB)