Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych
dr inż. Janusz Bucki

Pełnomocnik ds. Sieci Informatycznej i Cyfryzacji
dr inż. Marcin Ciesielski

Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
mgr Katarzyna Skarżycka

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych 
dr hab. inż. Marek Krasnowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Reformy Programu Studiów
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Elżbieta Sałacińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zakupów
mgr Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju i Jakości Badań
dr hab. inż. Andrzej Zagórski

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium
mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Emilia Skołek

Pełnomocnik Dziekana ds. Walki z COVID19
Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana LOGO HR
dr inż. Bartosz Michalski

Wydziałowy Rzecznik Zaufania
mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak

Społeczny Inspektor Pracy
dr hab. inż. Marek Krasnowski