Joanna Kwiatkowska

  • 22 234 86 87

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 103B
 
 
 
Logo WIM i inne materiały można pobrać z SharePoint WIM.