Wytwarzanie spieków z metalicznych proszków amorficznych metodą PPS

Osoby odpowiedzialne za projekt:

  • Izdebska Marta, Wunsch Karol, Krawczyk Zuzanna

Opiekun:

  • dr inż. Bartosz Michalski

Stosowane materiały:

  • Zr48Cu36Al8Ag8

Opis:
Wytworzenie proszków z wadliwych odlewów szkła metalicznego Zr48Cu36Al8Ag8 poprzez mielenie materiału w młynie kulowym. Wykonanie spieków z otrzymanego proszku metodą PPS. Analiza właściwości oraz mikrostruktury proszku oraz otrzymanych spieków.