Porównanie właściwości wydruków FDM z komercyjnie dostępnych filamentów

Osoby odpowiedzialne za projekt:

  • Grochowska Natalia, Krawczyk Zuzanna, Reczek Wojciech

Opiekun:

  • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

Stosowane materiały:

  • ABS, PC-ABS, ASA, HIPS

Opis:
Ze względu na swoją strukturę właściwości wydruków 3D mogą różnić się od właściwości filamentów z jakich zostały wykonane. Celem projektu było więc porównanie właściwości fizycznych i termicznych wydruków 3D wykonanych w technologii FDM z filamentów ABS, PC-ABS, HIPS, ASA z właściwościami podanymi przez producentów dla litych próbek i stabelaryzowanie uzyskanych wyników. Porównana została udarność zbadana przy pomocy młota Charpy’ego oraz moduły Younga i wytrzymałość na rozciąganie w statycznej próbie rozciągania. Zbadane zostały temperatury zeszklenia i degradacji w próbach DMA i TGA. Przełomy próbek użytych w badaniach udarności i statycznej próbie rozciągania zostały poddane obserwacji przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. Projekt zrealizowany został we współpracy z firmą Paramid 3D.