Opracowanie i wykonania konstrukcji wytłaczarki do formowania drutu do drukarek 3D

Osoby odpowiedzialne za projekt:

  • Kallas Krzysztof, Wołkowicz Jakub, Trzewiczyński Wojciech

Opiekun:

  • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

Stosowane materiały:

  • przedmiotem badań będą termoplasty. Prace będą rozpoczęte od poliolefin np. polietylen niskiej gęstości (LDPE) lub polipropylen (PP)

Opis:

Celem projektu jest stworzenie wytłaczarki do produkcji polimerowego drutu (filamentu) o średnicy 1.75 mm. Ponadto celem jest ocena możliwości wykorzystania opracowanej i wykonanej wytłaczarki do wytwarzania filamentu zawierającego porofory. Dodatki te powinny inicjować proces spieniania dopiero w głowicy drukarki 3D. Materiał taki umożliwiłby produkcję pianek polimerowych elementów o skomplikowanych kształtach. Zaletami takich materiałów będzie zmniejszanie masy elementów (co w tej metodzie wytwarzania przekłada się bezpośrednio na koszt produkcji), zdolność do pochłaniania dźwięków i energii kinetycznej oraz cechy izolacyjne. Obecnie w produkcji tego typu elementów stosuje się skomplikowane i drogie metody umożliwiające zastosowanie w domowych drukarkach 3D. Oczywistym problemem w zaproponowanej metodzie jest opracowanie parametrów procesu porowania w drukarce 3D (temperatur i szybkości wytłaczania), aby nie dochodziło do rozpryskiwania się materiału z dyszy. Kolejnym problem jest adhezja poszczególnych warstw. Aby zapobiec tym problemom może być konieczne zaprojektowanie nowej dyszy do samej drukarki. Ponadto celem projektu będzie dobór materiału filamentu i rodzaju poroforu.