Ocena możliwości wytworzenia warstwowych struktur kompozytowych o właściwościach izolacyjnych z wykorzystaniem napełniaczy naturalnych

Osoby odpowiedzialne za projekt:

  • Sadurska Aleksandra, Prokop Dominika, Blicharz Maria, Pomian Karolina

Opiekun:

  • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

Stosowane materiały:

  • pianka poliuretanowa, żywica epoksydowa jako lepiszcze, jako napełniacze: pestki malin, aronii, porzeczek, perlit ekspandowany

Opis:

Celem niniejszego projektu jest wytworzenie warstwowych struktur kompozytowych typu „sandwich” złożonych z dwóch warstw pianki poliuretanowej oraz warstwy pośredniej - żywicy epoksydowej z napełniaczem w postaci perlitu ekspandowanego oraz produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego w postaci pestek malin, aronii i porzeczek. Następnie planuje się zbadać i porównać właściwości izolacyjne wytworzonych materiałów poprzez pomiar przewodności cieplnej. Dodatkowo przeprowadzone będą badania udarności, analiza termiczna oraz oznaczenie gęstości pozornej.