Fotokatalizatory do reaktora przepływowego

Uczestnicy:

  • Julia Kosińska, Mateusz Malikowski

 
Opiekun:

  • dr inż. Rafał Chodun

 
Materiały użyte:

  • tytan, azot, tlen

 
Opis:
Oczyszczalnie ścieków niestety nie oczyszczają w 100% zanieczyszczeń organicznych, używając między innymi światła UV.

Celem naszego projektu jest stworzenie jak najbardziej wydajnego fotokatalizatora, badając wpływ różnych domieszek na znany ze swoich właściwości fotokatalitycznych tlenek tytanu (IV).

Wykonanie tego pozwala na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów procesu oczyszczania.

Fotokatalizatory są wytwarzane metodą napylania magnetronowego. Tworząc różne kombinacje domieszkowanych fotokatalizatorów studiowane będą ich struktura, właściwości i cechy.

Stworzone fotokatalizatory badane będą na specjalnie zrobionym stanowisku, składającym się z reaktora przepływowego, w którym będzie umieszczone złoże z badanymi substancjami, pompy oraz obiegu wody, co symulować ma system stosowany w np. oczyszczalniach po naszych modyfikacjach.