Badania trwałości barwionej masy z Paraloidu B72 i mikrobalonów, przeznaczonej do zastosowań konserwatorskich

Osoby odpowiedzialne za projekt: Pomian Karolina, Sadurska Aleksandra, Prokop Dominika

Opiekun: prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak

Stosowane materiały: barwione masy szpachlowe z paraloidu B72, suchych pigmentów i mikrosfer z bezzasadowego szkła borokrzemianowego oraz kredki i pastele Polychromos firmy Faber-Castell.

Opis:

Celem badań jest porównanie trwałości eksperymentalnych powłok stosowanych w konserwacji Grupy Św. Jerzego (ok. 1420 r.) z kościoła NMP w Gdańsku względem zabytkowych technik malarskich. Planuje się porównać uzyskane wyniki przyśpieszonego starzenia w komorze, z badaniami wykonanymi przy pomocy mikroblaknościomierza. Badania są częścią pracy doktorskiej Pani Ewy Lisiak, niezależnego konserwatora. Stąd możliwość porównanie wyników planowych na uczelni badań z badaniami prowadzącymi na ASP w Warszawie oraz w pracowni Pani Lisiak. Pozwoli to określić przydatność komory do tego typu badań.