Godny rywal dla PET?

fot. Justyna Grochowska

Nietrudno jest zauważyć dysonans między rosnącą we współczesnym świecie konsumpcją a upowszechnianiem się świadomości ekologicznej. Naukowcy chcący odpowiedzieć na ten problem postawieni są przed poważnym wyzwaniem. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastąpienie typowo używanych materiałów bardziej przyjaznymi dla środowiska biotworzywami. Tym terminem określa się materiały biopochodne lub biodegradowalne - lub łączące obie te cechy, co w rozważanej przez nas sytuacji jest najbardziej korzystne.

Duże nadzieje wiąże się ze zmianą materiału do produkcji opakowań - poli(tereftalanu etylenu), znanego szerzej jako PET. To niezwykle wytrzymałe tworzywo, sztywne i odporne chemicznie. O jego wyjątkowych właściwościach mechanicznych może świadczyć choćby grubość ścianek butelek, których używamy na co dzień – miejscami to zaledwie dziesiąte części milimetra! Dzięki temu opakowania z PET mogą być relatywnie lekkie, a to prowadzi do minimalizacji kosztów produkcji i transportu.

Zastąpienie materiału o tak wielu zaletach nie jest łatwym zadaniem, jednak prace w tym kierunku trwają od lat. Jednym z ważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie jest PEF, czyli poli(2,5-furanodikarboksylan etylenu).

O ile nazwa chemiczna tego polimeru jest dość skomplikowana, o tyle proces syntezy jest wystarczająco prosty, aby umożliwić produkcję na skalę przemysłową. Surowiec stanowią węglowodany (na przykład skrobia) pochodzące z roślin, co już jest ważnym atutem. Właściwości PEF są zbliżone do PET, a czasem nawet je przewyższają - dość wspomnieć kilka razy niższą przepuszczalność gazów, wyższą wytrzymałość czy odporność na ciepło. Potencjalnie PEF mógłby więc być stosowany przy produkcji opakowań. Podjęto też próby drukowania z niego elementów w technologii FDM - oczywiście zwieńczone sukcesem. Co więcej, możliwy jest recykling tego tworzywa w sposób podobny do recyklingu PET, a przy zachowaniu pewnych warunków - również razem z nim. Wszystko to ma umożliwić zaistnienie PEF na europejskich rynkach już za kilka lat.

 

Więcej o PEF: