Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

W dniach 27.09. - 01.10.2022 odbędą się zapisy na zajęcia wychowania fizycznego  w semestrze zimowym 2022/2023.

Harmonogram zapisów:

 1.  Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się drogą elektroniczną (w systemie USOS PW):
 2. Tura nr 1 (główna):
  • w terminie od 27.09.2022 (wtorek) od godz. 8.00 do 01.10.2022 (sobota) do godz.23.59
  • zapisy dla wszystkich studentów posiadających uprawnienia do rejestracji
  • dostępna cała oferta zajęć przygotowanych przez SWFiS na semestr zimowy 2022/23 
  • więcej informacji w „Oferta zajęć” - na stronie SWFiS PW.
 3. Tura nr 2 (uzupełniająca):
  • w terminie od 03.10.2022 (poniedziałek) do dnia 07.10.2022 (piątek)
  • udział biorą wszyscy studenci bez rejestracji w Turze Nr 1 oraz studenci odrabiający zajęcia
  • zapisy drogą elektroniczną lub bezpośrednio u nauczycieli prowadzących zajęcia, w których są wolne miejsca
  • adresy nauczycieli (https://www.swfis.pw.edu.pl/Nauczyciele

Ważne informacje:

 • Zajęcia sportowe na obiektach rozpoczynają się od dnia 03 października 2022 roku.
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się według podanego poniżej planu: 8.00 – 9.30 9.30 – 11.00 11.00- 12.30  12.30 – 14.00 14.00 – 15.30 15.30 - 17.00 po godzinie 17.00 odbywają się zajęcia w grupach zaawansowanych (sekcje sportowe oraz specjalizacje
 • Przepisanie zaliczenia przedmiotu:
  • studenci ubiegający się o przepisanie zaliczenia przedmiotu muszą się zarejestrować na zajęcia w semestrze 2023 z (tura nr1)
  • składają wniosek o przepisanie zaliczenia do sekretariatu SWFiS (adres: swfis@pw.edu.pl)
 • Zwolnienia lekarskie:
  • nie zaliczają zajęć wychowania fizycznego
  • studenci z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi nie uczestniczą w rejestracji (w systemie USOS) 
  • więcej informacji na stronie SWFiS PW (swfis@pw.edu.pl) – „Zwolnienia lekarskie”
 • Inne formy zaliczenia zajęć wychowania fizycznego:
  • udział w zajęciach Sekcji sportowych AZS PW
  • udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej 
  • udział w zajęciach Chóru Politechniki Warszawskiej.