Zapisy na lektoraty w semestrze letnim r.a. 2023/2024

grafika "Ogłoszenia Dziekanatu"

Zapisy odbędą się w dniach 16-26 lutego 2024 roku.

Rejestracja odbywać się będzie w systemie USOS.