Zajęcia z języka angielskiego przed Egzaminem B2 Acert

Informacje dla studentów I roku WIM rozpoczynających zajęcia z języka angielskiego przed Egzaminem B2 Acert.

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć z języków obcych na WIM: mgr Beata Burzec beata.burzec@pw.edu.pl

Dyżury w pierwszym tygodniu semestru letniego 22.02.2021-26.02.2021: 

  • 22.02 - godz.11:00-12:30;
  • 23.02 - godz. 10:30-12:00;
  • 25.02 - godz.10:00-11:30

MIEJSCE: MS Teams

 
Rozpoczęcie zajęć z j.angielskiego dla studentów I roku: wtorek 02.03.2021

Wszystkie zajęcia z języków obcych odbywają się zdalnie na platformach MS Teams i Moodle.

Zgodnie z punktacją uzyskaną na teście diagnostycznym, studenci zostali zapisani do odpowiednich grup. Grupy zostały już zarejestrowane w systemie USOS.

JĘZYK ANGIELSKI - WIM I, grupa B1 M6/7
Nr albumu
312811
312471
312802
312511
312694
312726
312516
312806
312688
312735
312820
312519
312573
312476
 
JĘZYK ANGIELSKI WIM I, grupa B2 M10/11
Nr albumu
312585
312708
312590
312480
312728
306980
312483
312462
312522
312562
312603
312815
312829
312566
312582
297216
312525
312747

 
Dodatkowe informacje:

Kierownik Terenu Południe: mgr Anna Dąbrowska

Dyżury w pierwszym tygodniu:

  • 22.02 poniedziałek – godz.10-12
  • 23.02 wtorek - godz.8-10
  • 26.02 piątek - godz.10-12

Miejsce: MS Teams