Stypendium Rodziny Lipińskich na r.a. 2021/2022

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej. Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2022 roku w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20 p. 210.

O stypendium mogą ubiegać się studenci następujących Wydziałów:

  1. Chemicznego (wszystkie kierunki),
  2. Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna),
  3. Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki),
  4. Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki).

którzy m.in.:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.